phone 011/8416439, 011/8416322
mail direktor.vozd@gmail.com

Logo

Уз мало добре воље
у ,,Вожду" биће Вам боље.

Основна школа „Вожд Карађорђе“, Јаково


Међунардоног дана борбе против вршњачког насиља

24.фебруара у ОШ „Вожд Карађорђе“ обележен је Међународни дан борбе против вршњачког насиља тиме што су у великом броју одељења реализована предавања или радионице на теме у оквиру превенције насиља.
У одељењима првог циклуса образовања учитељице су реализовале разговоре са ученицима и израду паноа на тему: Правила понашања у школи. У одељењима другог циклуса одржана су предавања и радионице на теме превенције насиља или промовисање позитивних вредности и толеранције. Одељењске старешине осмих разреда определиле су се да обраде тему дигиталног насиља. Вршњачки тим имао је задужење да изради паное који би обавештавали и подсећали ученике на законом дефинисане повреде обавеза ученика.

01

 

02

 

03

 

04