phone 011/8416439, 011/8416322
mail direktor.vozd@gmail.com

Logo

Уз мало добре воље
у ,,Вожду" биће Вам боље.

Основна школа „Вожд Карађорђе“, Јаково


ОБАВЕШТЕЊЕ 
О УПИСУ  У  ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
ЗА  2019/2020. ШКОЛСКУ  ГОДИНУ

      Упис у први разред основне школе обавезан је за децу која на дан  01.09.2019. године имају најмање 6 година и 6 месеци, а највише 7 година и 6 месеци (односно деца рођена од 1.3.2012. до 28.02.2013.г. ). Упис детета у школу врши секретар школе. За упис су обавезна следећа документа за дете:
- извод из матичне књиге рођених (донети оригинал на увид и припремити копију за школу),
- лекарску потврду да је дете способно за упис у школу,
- пријаву пребивалишта (оригинал на увид и копију за школу),
- уверење о похађању обавезног предшколског програма (потврда  да
дете похађа предшколски програм се доставља приликом упису детета у школу а уверење о завршеном предшколском програму се доставља школи накнадно,  након добијања истог у предшколској установи).

     Испитивање уписане деце (школско тестирање) пред полазак у школу врше психолог и педагог. Након уписа родитељ ће бити обавештен о датуму и времену тестирања.
Дете рођено од 1. марта до 31. августа 2013. године, а чији родитељи желе да се оно раније упише у школу, родитељи  пријављују школи за проверу спремности за полазак  у школу. Проверу спремности ове деце врши Комисија применом стандардних поступака и инструмената препоручених од стране надлежног завода односно овлашћене стручне организације. Провера спремнисти ове деце вршиће се у јуну месецу, након формирања Комисије.

Упис деце у први разред почиње 1. априла 2019.године и траје до 31.05.2019.године.
Упис врши секретар установе у времену од 9 до 13 часова сваког радног дана.

 

ДИРЕКТОР  ШКОЛЕ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

С обзиром на предстојећи уписни период у први разред основне школе, обавештавамо вас о новини која треба да допринесе томе да се процедура уписа поједностави у административном смислу.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред почев од школске 2019/2020. године.
Министарство ће путем наведеног софтвера обезбедити да се документа као што су: Извод из маточне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта за ученике прибављају електронским путем.
Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.
И поред наведеног, родитељи  наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

Пуштање софтвера је предвиђено за крај фебруара, до када ће школама бити достављена сва потребна упутства за његову употребу.