phone 011/8416439, 011/8416322
mail direktor.vozd@gmail.com

Logo

Уз мало добре воље
у ,,Вожду" биће Вам боље.

Основна школа „Вожд Карађорђе“, Јаково


ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

С обзиром на предстојећи уписни период у први разред основне школе, обавештавамо вас о новини која треба да допринесе томе да се процедура уписа поједностави у административном смислу.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред почев од школске 2019/2020. године.
Министарство ће путем наведеног софтвера обезбедити да се документа као што су: Извод из маточне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта за ученике прибављају електронским путем.
Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.
И поред наведеног, родитељи  наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

Пуштање софтвера је предвиђено за крај фебруара, до када ће школама бити достављена сва потребна упутства за његову употребу.