phone 011/8416439, 011/8416322
mail direktor.vozd@gmail.com

Logo

Уз мало добре воље
у ,,Вожду" биће Вам боље.

Основна школа „Вожд Карађорђе“, Јаково


Писмене провере ученика које трају дуже од 15 минута

Прво полугодиште 2022 / 2023. године

5-1 Предмет Врста Датум
Математика иницијални тест 9. 9. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 10. 2022.
Енглески језик контролни задатак 14. 10. 2022.
Математика контролни задатак 17. 10. 2022.
Немачки језик контролни задатак 19. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 10. 2022.
Математика писмени задатак 31. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 3. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Математика контролни задатак 2. 12. 2022.
Енглески језик писмени задатак 9. 12. 2022.
Немачки језик контролни задатак 12. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Математика писмени задатак 22. 12. 2022.
5-2 Немачки језик контролни задатак 10. 10. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 10. 2022.
Математика контролни задатак 17. 10. 2022.
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 10. 2022.
Математика писмени задатак 1. 11. 2022.
Биологија контролни задатак 4. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Математика контролни задатак 5. 12. 2022.
Енглески језик писмени задатак 6. 12. 2022.
Немачки језик контролни задатак 12. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Математика писмени задатак 23. 12. 2022.
5-3 Српски језик и књижевност иницијални тест 14. 9. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 5. 10. 2022.
Немачки језик контролни задатак 10. 10. 2022.
Енглески језик контролни задатак 14. 10. 2022.
Математика контролни задатак 17. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2022.
Математика писмени задатак 1. 11. 2022.
Биологија контролни задатак 7. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Математика контролни задатак 2. 12. 2022.
Енглески језик писмени задатак 7. 12. 2022.
Немачки језик контролни задатак 12. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2022.
Математика писмени задатак 22. 12. 2022.
6-1 Немачки језик иницијални тест 13. 9. 2022.
Српски језик и књижевност иницијални тест 15. 9. 2022.
Енглески језик контролни задатак 3. 10. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 6. 10. 2022.
Математика контролни задатак 11. 10. 2022.
Немачки језик контролни задатак 12. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 19. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 10. 2022.
Физика контролни задатак 26. 10. 2022.
Математика писмени задатак 1. 11. 2022.
Биологија контролни задатак 7. 11. 2022.
Немачки језик писмени задатак 30. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 12. 2022.
Енглески језик писмени задатак 5. 12. 2022.
Математика контролни задатак 6. 12. 2022.
Физика контролни задатак 14. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 22. 12. 2022.
Математика писмени задатак 23. 12. 2022.
6-2 Немачки језик иницијални тест 14. 9. 2022.
Српски језик и књижевност иницијални тест 15. 9. 2022.
Енглески језик контролни задатак 4. 10. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 6. 10. 2022.
Математика контролни задатак 11. 10. 2022.
Немачки језик контролни задатак 13. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 17. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 10. 2022.
Физика контролни задатак 25. 10. 2022.
Математика писмени задатак 1. 11. 2022.
Биологија контролни задатак 3. 11. 2022.
Немачки језик писмени задатак 30. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 12. 2022.
Математика контролни задатак 5. 12. 2022.
Енглески језик писмени задатак 6. 12. 2022.
Физика контролни задатак 13. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2022.
Математика писмени задатак 21. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 22. 12. 2022.
6-3 Немачки језик иницијални тест 9. 9. 2022.
Српски језик и књижевност иницијални тест 15. 9. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 6. 10. 2022.
Енглески језик контролни задатак 7. 10. 2022.
Математика контролни задатак 11. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 14. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 10. 2022.
Немачки језик контролни задатак 21. 10. 2022.
Физика контролни задатак 25. 10. 2022.
Математика писмени задатак 1. 11. 2022.
Биологија контролни задатак 3. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 12. 2022.
Немачки језик писмени задатак 2. 12. 2022.
Математика контролни задатак 6. 12. 2022.
Енглески језик писмени задатак 9. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 15. 12. 2022.
Физика контролни задатак 16. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 22. 12. 2022.
Математика писмени задатак 23. 12. 2022.
7-1 Немачки језик иницијални тест 13. 9. 2022.
Српски језик и књижевност иницијални тест 14. 9. 2022.
Биологија контролни задатак 28. 9. 2022.
Хемија контролни задатак 29. 9. 2022.
Физика контролни задатак 3. 10. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 5. 10. 2022.
Математика контролни задатак 11. 10. 2022.
Енглески језик контролни задатак 12. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2022.
Немачки језик контролни задатак 20. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 2. 11. 2022.
Математика писмени задатак 7. 11. 2022.
Хемија контролни задатак 15. 11. 2022.
Физика контролни задатак 28. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Математика контролни задатак 8. 12. 2022.
Енглески језик писмени задатак 9. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Немачки језик писмени задатак 15. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2022.
Математика писмени задатак 22. 12. 2022.
7-2 Немачки језик иницијални тест 12. 9. 2022.
Српски језик и књижевност иницијални тест 14. 9. 2022.
Биологија контролни задатак 27. 9. 2022.
Хемија контролни задатак 29. 9. 2022.
Физика контролни задатак 3. 10. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 5. 10. 2022.
Енглески језик контролни задатак 10. 10. 2022.
Математика контролни задатак 12. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 1. 11. 2022.
Математика писмени задатак 8. 11. 2022.
Хемија контролни задатак 15. 11. 2022.
Физика контролни задатак 28. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Енглески језик писмени задатак 6. 12. 2022.
Математика контролни задатак 9. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2022.
Математика писмени задатак 22. 12. 2022.
7-3 Српски језик и књижевност иницијални тест 14. 9. 2022.
Биологија контролни задатак 27. 9. 2022.
Хемија контролни задатак 29. 9. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 5. 10. 2022.
Физика контролни задатак 6. 10. 2022.
Математика контролни задатак 11. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 1. 11. 2022.
Математика писмени задатак 7. 11. 2022.
Хемија контролни задатак 15. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Физика контролни задатак 1. 12. 2022.
Енглески језик писмени задатак 6. 12. 2022.
Математика контролни задатак 9. 12. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2022.
Математика писмени задатак 22. 12. 2022.
8-1 Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022.
Математика иницијални тест 8. 9. 2022.
Немачки језик иницијални тест 12. 9. 2022.
Српски језик и књижевност иницијални тест 14. 9. 2022.
Хемија контролни задатак 27. 9. 2022.
Физика контролни задатак 29. 9. 2022.
Математика контролни задатак 3. 10. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 5. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2022.
Математика писмени задатак 21. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 1. 11. 2022.
Хемија контролни задатак 4. 11. 2022.
Физика контролни задатак 17. 11. 2022.
Математика контролни задатак 25. 11. 2022.
Биологија контролни задатак 29. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Математика писмени задатак 16. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2022.
8-2 Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022.
Математика иницијални тест 8. 9. 2022.
Немачки језик иницијални тест 13. 9. 2022.
Српски језик и књижевност иницијални тест 14. 9. 2022.
Хемија контролни задатак 27. 9. 2022.
Физика контролни задатак 30. 9. 2022.
Математика контролни задатак 4. 10. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 5. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 10. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 10. 2022.
Математика писмени задатак 21. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 31. 10. 2022.
Хемија контролни задатак 1. 11. 2022.
Физика контролни задатак 23. 11. 2022.
Математика контролни задатак 25. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Математика писмени задатак 16. 12. 2022.
Српски језик и књижевност тестирање 21. 12. 2022.
8-3 Енглески језик иницијални тест 6. 9. 2022.
Математика иницијални тест 8. 9. 2022.
Немачки језик иницијални тест 12. 9. 2022.
Хемија контролни задатак 27. 9. 2022.
Физика контролни задатак 30. 9. 2022.
Математика контролни задатак 3. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 6. 10. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 10. 2022.
Математика писмени задатак 21. 10. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 26. 10. 2022.
Биологија контролни задатак 31. 10. 2022.
Хемија контролни задатак 1. 11. 2022.
Физика контролни задатак 23. 11. 2022.
Математика контролни задатак 25. 11. 2022.
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 11. 2022.
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 12. 2022.
Математика писмени задатак 16. 12. 2022.