Име и презиме
Радно место
Ђорђе Михајловић
домар
Саша Теодосин
ложач
Миланка Матовић
спремачица
Верица Чакован
спремачица
Анђа Михајловић
спремачица
Верица Радовановић
спремачица
Нада Станковић
спремачица
Нада Тошић
спремачица
Љиљана Теодосин
спремачица
Весна Молдован
спремачица
Јасмина Антић
спремачица
Петар Јосимовић
чувар
Миланка Милеуснић
сервирка

 

 
Новости
 
 
Линкови
 
 
Поддомени
 
 
Јесте ли знали да
 

 

 

 

     
copyright © vozd all rights reserved.