ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

предмет
Име и презиме
одељења у школској 2010 / 2011
разредно стареш.
Српски језик
Љубица Шуша
VI-1,3, VII-2,3 VIII-2
VI-1
Бранислав Бугарчић
V-1,2 VII-1, VIII-1
V-1
Живковић Виолета
V-3, VI-2
 
Енглески језик
Младеновић Ивана
V-1,2,3, VI-3, VII-1,2,3 VIII-1,2
 
Ђурасовић Небојша
VI-1,2
 
Ликовна култура
Радовановић Власта
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,2,3, VIII-1,2
 
Музичка култура
Маја Дорић
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,2,3, VIII-1,2
VIII-2
Историја
Нада Радоичић
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,2,3, VIII-1,2
V-3
Географија
Гордана Јовановић
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,2,3, VIII-1,2
V-2
Физика
Александар Стеопановић
VII-1,3 VIII-1,2
 
Маријана Крсмановић
VI-1,2,3 VII-2
 
Математика
Стојанка Јорданов
VI-1,3, VIII-1,2
 
Мирјана Селак
VI-1,3, VII-1,2,3
VII-1
V-2, VI-2
VI-2
Биологија
Ђурић Славица
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,2,3, VIII-2
 
Ковачевић Јелена
VIII-1
 
Хемија
Слађана Јоргић
VII-1,2,3, VIII-1,2
VIII-1
Техичко и информатичко образовање
Небојша Гаровић
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,3, VIII-1,2
 
Виолета Милошевић
V-1,2,3, VI-1,2, VII-1,2,3, VIII-1,2
VII-2
Физичко васпитање изабрани спорт
Драган Карић
VI-1,2,3, VII-1,2,3, VIII-1,2
VII-3
Веселин Челебић
V-1,2,3, VIII-1,2
 
Верска настава
прота Милутин Илић
VIII-1,2
 
Татјана Чемерикић
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,2,3
 
Грађанско васпитање
Јаворка Лазић
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,2,3, VIII-1,2
 
Немачи језик
Швагер Славица
V-1,2,3, VI-1,2,3, VII-1,2,3,
VI-3
Јовић Јасмина
VIII-1,2
 
Хор и оркестар
Маја Дорић
V-1,3, VI-1,2,3, VII-2,3, VIII-1,2
 
Информатика
Гордана Јованов
VI-2, VIII-1,2
 
Владимир Степановић
V-1,2,3, VI-1,3, VII-1,2,3
 
 
Новости
 
 
Линкови
 
 
Поддомени
 
 
Јесте ли знали да
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
copyright © vozd all rights reserved.