Вожд Карађорђе - упис првака

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ

У складу са чланом 90. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна.

То значи да се за школску 2011/2012. годину (РЕДОВАН УПИС) уписују деца која до краја текуће календарске године навршавају 7 година живота (рођена 2004. године), као и деца рођена у јануару и до краја фебруара 2005. године – узраст 6,5 до 7 година –уписују се након испитивања пред полазак у школу.

Деца рођена од 01.03.2005. до 31.08.2005. године (узраст 6,5 год.), могу, а не морају да се упишу у школу – уписују се након провере спремности за полазак у школу који врши школски психолог.

Редован упис у 1. разред (деца која територијално припадају школи) 01.04.2011. године и траје до 31.05.2011. године.

Тестирање деце обавља се по извршеном упису у термину који одреди школски педагог.

Уписују се и деца старија од 7 година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.

Доказ о здравственом стању деце издаје одговарајућа здравствена услуга.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

 

Родитељи или старатељи детета за упис поднесе следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених – фотокопију коју школа задржава
  • Потврду лекара да је дете здравствено способно
  • Пријаву стана ( на увид)
  • Потврда о завршеном предшколском програму

Ако су пријаве стана издате од стране надлежног органа почев од јануара 2011. године, потребно је као доказ донети и Уговор о закупу стана или сличан документ који ће потврдити пребивалиште на одређеној адреси.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима.

За децу која територијално не припадају школи, најпре се подноси Молба за упис секретаријату школе до 01.02.2011. год.

Молбе се разматрају средином маја месеца текуће године и решавају тек након попуне места за децу која територијално припадају овој школи.

 

 

 
Новости
 
 
Линкови
 
 
Поддомени
 
 
Јесте ли знали да
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
copyright © vozd all rights reserved.